Digitális tananyagok (szerkesztés alatt...)

01) ALAPMŰVELETEK


1. Egész számok

1. Egész számok összeadása és kivonása
1. Egész számok összeadása és kivonása
2. Előjeles, egész számok összeadása és kivonása
2. Előjeles, egész számok összeadása és kivonása
3. Előjeles, egész számok összeadása és kivonása (nehezebb)
3. Előjeles, egész számok összeadása és kivonása (nehezebb)
4. Egész számok szorzása és osztása
4. Egész számok szorzása és osztása
5. Előjeles, egész számok szorzása és osztása
5. Előjeles, egész számok szorzása és osztása

2. Tizedes törtek

1. Tizedes törtek összeadása és kivonása
1. Tizedes törtek összeadása és kivonása
2. Tizedes törtek szorzása
2. Tizedes törtek szorzása
3. Tizedes törtek osztása
3. Tizedes törtek osztása

3. Közönséges törtek

1. Közönséges törtek összeadása és kivonása
1. Közönséges törtek összeadása és kivonása
2. Közönséges törtek szorzása és osztása
2. Közönséges törtek szorzása és osztása
3. Közönséges törtek művelete egész számokkal
3. Közönséges törtek művelete egész számokkal
4. Vegyes törtekkel való műveletek
4. Vegyes törtekkel való műveletek
5. Közönséges törtek egyszerűsítése
5. Közönséges törtek egyszerűsítése

4. Törtek átváltása 

1. Tizedes, közönséges, vegyes törtek átalakítás
1. Tizedes, közönséges, vegyes törtek átalakítás

5. Hatványozás

1. Hatványok szorzása, osztása
1. Hatványok szorzása, osztása
2. Hatványok törtben és hatvány hatványozása
2. Hatványok törtben és hatvány hatványozása

6. Műveleti sorrend

1. Műveleti sorrend alapjai
1. Műveleti sorrend alapjai
2. Zárójelek
2. Zárójelek
3. Műveleti sorrend komplex feladatai
3. Műveleti sorrend komplex feladatai

02) MÉRTÉKEGYSÉGEK

1. Hosszmérték

2. Súlymérték

3. Űrmérték

4. Terület

5. Térfogat

6. Idő

7. Vegyes

8. Törtrészes mértékegységátváltás

9. Százalékos mértékegységátváltás

10. Komplex mértékegységátváltás


03) Kombinatorika

1. Hányféleképpen...

2. Összeszámlálás


04) Diagramok

1. Oszlopdiagramok

2. Kördiagramok


05) Síkgeometria

1. Kerület, terület

2. Szögszámítás


06) Térgeometria

1. Kocka - Négyzetes hasáb - Különböző élű téglatest

2. Összetolt testek

3. Egyéb térgeometriai alakzatok


07) Koordinátageometria

1. Pontok

2. Függvények

3. Területszámítás koordinátarendszerben

4. Vektorok


08) Egyenletek

1. Betűs kifejezések

2. Zárójelbontás

3. Behelyettesítés

4. Egyenletek (könnyű)

5. Egyenletek (közepes)

6. Egyenletek (nehéz)


09) Szöveges feladatok

1. Szöveges feladatok egyenletté alakítása


10) Egyéb

1. Százalékszámítás

2. Átlagszámítás

3. Oszthatóság

4. Ismétlődő minták

5. Csökkenő / növekvő sorozatok

6. Legnagyobb közös osztó / Legkisebb közös többszörös

7. Halmazok

8. Biztos / Lehetséges / Lehetetlen