Kálmán Kinga

2011-ben végeztem az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán, tanító szakon. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen folytattam, és 2020-ban szereztem meg magyarszakos, általános iskolai mesterpedagógusi diplomámat.

12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem, mely során egyaránt tanítottam alsó-, és felső tagozatos korosztályt. Hét éve készítek fel diákokat online és jelenléti formában központi írásbeli felvételi vizsgára. Az alsó tagozatos tanításnak egyik legnagyobb varázsa, hogy élményközpontú oktatással, felderítéssel, tapasztalatszerzéssel ismerik meg és sajátítják el a gyerekek a tananyagot, melyet igyekeztem a felsős korosztály tanításába is áthelyezni. Pedagógiai hitvallásom alapja, hogy a lexikális tudás mellett az érzelmi intelligencia fejlesztése is egyre nagyobb hangsúlyt kapjon, melyet alkalmazok a felvételi előkészítés közben is.

A gyerekek befogadóképességére és modalitásaikra helyezve a hangsúlyt, kitanultam tanulásmódszertani technikákat, melynek alapja a tanulás örömének átadása.

Közös felkészülésünk során felderítem a gyerekek képességeit, modalitásait és ezeken a csatornákon keresztül igyekszem a legjobbat kihozni belőlük és növelni önbizalmukat.